Đúc khuôn chính xác

Đúc khuôn chính xác hợp kim nhôm kẽm, khuôn Đúc áp suất cao mang lại một cách tiết kiệm để sản xuất số lượng lớn các bộ phận linh kiện