• WELCOME
  WELCOME

  YNG SHUN VIỆT NAM

  Liêm Chính - Tài Năng - Khách Hàng - Đổi Mới.
 • WELCOME
  WELCOME

  YNG SHUN VIỆT NAM

  Liêm Chính - Tài Năng - Khách Hàng - Đổi Mới.
 • WELCOME
  WELCOME

  YNGSHUN VIỆT NAM

  Liêm Chính - Tài Năng - Khách Hàng - Đổi Mới.
 • WELCOME
  WELCOME

  YNG SHUN VIỆT NAM

  Liêm Chính - Tài Năng - Khách Hàng - Đổi Mới.
 • WELCOME
  WELCOME

  YNGSHUN VIỆT NAM

  Liêm Chính - Tài Năng - Khách Hàng - Đổi Mới.
 • WELCOME
  WELCOME

  YNGSHUN VIỆT NAM

  Liêm Chính - Tài Năng - Khách Hàng - Đổi Mới.

YNG SHUN VIỆT NAM

     Được thành lập vào tháng 4 năm 2012. Tên công ty được mở rộng từ trụ sở chính là " SIN CHI". Sau năm 2017, nó được đổi thành " YNG SHUN". Chủ yếu kinh doanh : đúc áp lực hợp kim nhôm, đúc hợp kim kẽm , gia công CNC ,  gia công các linh kiện bằng kim loại , gia công phun cát , lắp ráp các sản phẩm ,...v.v... 
     Trang thiết bị hiện có của công ty: Máy đúc hợp kim nhôm Toshiba và Toyo: 800T, 350T, 250T, 135T, máy đúc hợp kim kẽm  ,  máy CNC Brother , máy quang phổ , máy phun cát ,.... và các thiết bị  dụng cụ đo lường khác.